Als Pedagoog houd ik mij bezig met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierbij kijk ik naar de verschillende ontwikkelingen van het kind en de jongere op  het gebied van sociaal- emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkelingen.
Dit in samenwerking met de ouder(s), indien nodig school en andere betrokken professionals.

Kinderen

Elk kind heeft een unieke combinatie van talenten en eigenschappen en maakt een heel eigen ontwikkeling door. Daarmee is ieder kind anders en dus ook bijzonder.  
Meestal gaat deze eigen ontwikkeling vanzelf; echter niet altijd. Vaak lukt het om zelf of met behulp van het netwerk deze problemen op te lossen. Lukt dit niet dan kan het prettig zijn om hulp in te schakelen. Met mij kunt u samen met uw kind kijken wat er nodig is om tot een oplossing te komen.

Wat het ene kind met zijn gedrag bedoelt, hoeft niet te gelden voor een ander kind. Daarom vind ik het belangrijk om te kijken naar wat bedoelt uw kind nu en wat wil hij/zij ons vertellen. Kijken achter het gedrag van uw kind!
Is uw kind angstig, verdrietig, boos, (hoog)gevoelig of in zichzelf gekeerd. Heeft uw kind vaak buikpijn en/of hoofdpijn, is uw kind (faal)angstig en gaat de omgang met andere kinderen moeilijk, neem dan gerust contact met mij op.

Jongeren

Deze eigen ontwikkeling gaat ook door in de (pre)puberteit, waarbij er andere dingen van uw kind worden gevraagd.
Voor het eerst naar het voortgezet onderwijs, het vinden van je eigen identiteit, bij welke groep hoor ik en voel ik me thuis, hoe ga ik om met sociale media etc?
Soms kunnen er ook dingen in je leven gebeuren zoals een echtscheiding, verhuizing, een overlijden van iemand waardoor je leven soms op zijn kop kan staan. Wanneer je het moeilijk vindt om erover te praten of niet weet hoe, dan kan het juist nodig zijn om met iemand te gaan praten en samen te onderzoeken hoe je verder wilt, wat je daar bij nodig hebt en welke richting je op wilt.

 

Ouders 

Opvoeden is een deel van ons bestaan als ouder(s), het houdt ons dagelijks bezig en omdat we het beste willen voor ons kind, kunnen we ook gaan twijfelen of we het wel goed doen als ouder(s). Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over zijn kind. Soms verdwijnen de problemen en zorgen vanzelf, maar soms blijft u als ouder(s) met vragen zitten.
Een luisterend oor kan hierin helpend zijn, waarbij vragen kunnen stellen en samen kijken naar wat gaat er goed en waarin is ondersteuning nodig een stap in de goede richting kan zijn, om het als ouder(s) weer zelf op te pakken.

 

Professionals

Vanuit Praktijk De Cocon wordt er indien nodig en met toestemming van de ouder(s) en jongere samengewerkt met andere professionals die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het gezin / kind en/of jongere. Hierdoor kunnen we de zorg goed op elkaar afstemmen in het gezin. Indien het nodig is wordt er ook doorverwezen naar andere professionals vanuit Praktijk De Cocon.