Mijn naam is Angelique Waayer, naast partner ben ik ook moeder van 2 jongens in de leeftijd van 17 en 15 jaar.

Na jaren in de medische wereld te hebben gewerkt in diverse ziekenhuizen, heb ik in 2009 de stap genomen om weer naar school te gaan, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) waar ik de opleiding Pedagogiek heb gevolgd met als aandachtspunt in het laatste jaar van de opleiding “Systeemgericht werken in de Ambulante Jeugdzorg”.

Waarbij er aandacht is voor het gehele gezin van het kind en/of jongere, maar je niet met het hele gezin hoeft te werken tijdens de begeleiding/behandeling.
Het volgen van de opleiding Pedagogiek was voor mij een bewuste keuze, een van de redenen was, dat ik zag dat kinderen tussen wal en schip belanden door het gedrag dat ze lieten zien, terwijl ze iets anders wilden of bedoelden. Ik wilde graag iets voor deze kinderen kunnen betekenen.
Praktijk De Cocon is opgericht in 2013.
De naam De Cocon is gekozen, omdat er op verschillende manieren naar een cocon kan worden gekeken en hij op verschillende manieren kan functioneren.
Voor een kind kan een cocon een fijne plek zijn, waar het zich geborgen voelt, waar het veilig is en mag zijn wie hij/zij is. Daarnaast vindt er in een cocon ontwikkeling en groei plaats voor de toekomst. De cocon kan ook een schuilplaats zijn voor een kind/jongere voor de dingen die op hem afkomen en hem kunnen overweldigen, zodat hij/zij er rust kan vinden en weer op adem kan komen en dingen kan verwerken.
Kortom een cocon is een wonderlijk omhulsel.