Werkwijze

  • We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.
  • Tijdens dit kennismakingsgesprek gaan we samen kijken wat de hulpvraag van uw kind/jongere is en of dit ook u hulpvraag is als ouder(s).
  • Deze hulpvraag(en) wordt het uitgangspunt voor het maken van een plan van aanpak en samen stellen we bijbehorende doelen vast.
  • In deze doelen zoeken we naar knelpunten, vaardigheden en succeservaringen van uw kind/jongere en van u als ouder(s).
  • Tijdens de begeleiding heb ik regelmatig gesprekken met uw kind/jongere om te bespreken hoe het gaat en ook met u als ouder(s) (met toestemming van de jongere).
  • Als er gesprekken nodig zijn op school of elders, gebeurt dat alleen met uw toestemming en toestemming van de jongere.

 

Therapie

Bij de start van de begeleiding aan uw kind/jongere kijk ik vooral naar wat uw kind/jongere mij wil vertellen en wat hij graag anders zou zien. Vind uw kind/jongere het moeilijk om dat te vertellen, dan gaan we samen onderzoeken wat gaat er goed en wat vindt hij/zij nog lastig en waar zou hij/zij graag hulp bij willen.
Dit doe ik door middel van gesprekken in combinatie met het tekenen van gesprekken en spel.

Methodes waar ik o.a. mee werk zijn:
–  Kort Oplossingsgericht.
–  Teken je Gesprek.
–  Slapende honden?  Wakker maken!
–  Systeemgericht werken.